Prijímame online platby

Logá kreditných kariet

Facebook

Dotazník

Aké semená by ste chceli v službe Pick & Mix?
Počet hlasov: 247

Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

7.1 Pri objednávke sú povinne vyžadované iba údaje nevyhnutne potrebné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt). Poskytnuté údaje budú použité pre splnenie zákonných povinností, záväzkov uvedených v zmluve a v týchto VOP, ako je napr. vybavenie objednávky, poprípade k vybavovanie reklamácií, apod. Osobné údaje sú tiež spracovávané prostredníctvom elektronickej databázy pre rokovania nevyhnutné a úzko spojené s plnením povinností poskytovateľa a realizáciou zmluvy a tiež prípadne prostredníctvom tretích subjektov - spracovateľov osobných údajov zodpovedných za svoje konanie.

7.2 Údaje sú k dispozícii iba poskytovateľovi, tretím stranám sú poskytované len s výnimkami uvedenými v tomto článku VII. VOP a ďalej s výnimkou situácie súvisiacej s distribúciou či platobným stykom, vedením účtovníctva a plnením ďalších zákonných povinností poskytovateľa. Žiadnej ďalšej osobe nebudú poskytnuté.

7.3 Užívateľ poskytnutím uvedených osobných údajov súhlasí s tým, aby tieto jeho údaje, boli využité poskytovateľom za účelom ponuky svojich produktov.

7.4 Užívateľ záväzným potvrdením objednávky:

  • 7.4.1 súhlasí s použitím jeho osobných údajov aj pre elektronického zasielania obchodných oznámení, reklamných materiálov, priameho predaja, prieskumov trhu a priamych ponúk produktov zo strany poskytovateľa a tretích subjektov, nie však častejšie, než 1x týždenne , a zároveň
  • 7.4.2 prehlasuje, že zasielanie informácií podľa ods 7.4.1 nepovažuje za nevyžiadanú reklamu v zmysle zák.č. 40/1995 Z. z. v znení noviel, pretože používateľ sa zasielam informácií podľa ods 7.4.1 výslovne súhlasí.
  • • Súhlas podľa tohto odseku môže užívateľ kedykoľvek písomne odvolať.

7.5 Záväzným potvrdením objednávky súhlasí užívateľ s použitím svojich osobných údajov vo vyššie uvedenom rozsahu.

7.6 Užívateľ a poskytovateľ sa zaväzujú vzájomne zaobchádzať dôverne so všetkými podkladmi a informáciami, ktoré sú výslovne označené ako dôverné, ktorých dôvernosť vyplýva zo zákona, alebo rozpoznateľne nie sú určené pre tretiu osobu.

7.7 Prezentácie spoločnosti Shoptet s.r.o. používajú v rámci zvyšovania kvality služieb, personalizácie ponuky a zberu anonymných dát tzv. súbory cookie. Používaním webu súhlasite s použitím zmienenej technológie.

 

 


Tento web používa súbory cookie. Ďalším prechádzaním tohto webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.